Karma-chii
[AsaKar] [ABO] Sủng Em Đến Tận Trời

[AsaKar] [ABO] Sủng Em Đến Tận Trời

Tác giả:

92200 6144

Cp main: Asano x Karma. Thể loại: ABO, hắc bang sủng thê công x công hoá thụ, độc miệng, dụ thụ. 09/08/2018 _ 19/09/2018

[AsaKar] Taste Love

[AsaKar] Taste Love

Tác giả:

48125 3559

Cp main:Asano x Karma Thể loại: hường, HE, hài, ngược ít, lạnh lùng công x tạc mao manh thụ. 06/07/2018 _ 15/08/2018

[AsaKar] Nhân Miêu

[AsaKar] Nhân Miêu

Tác giả:

43985 3210

Cp main: Asano x Karma. Thể loại: nhân thú, ôn nhu công x nhân miêu, ngốc manh thụ. 27/06/2017 _ 15/7/2018

[AsaKar] [H+]AGAIN

[AsaKar] [H+]AGAIN

Tác giả:

117258 8555

Cp main: Asano x Karma Thể loại: Thâm tình lưu manh, trước tra sau trung khuyển công x ngốc manh, thích làm nũng, nghịch ngợm, ngạo kiều thụ. Ít ngược, ngọt, trùng sinh, trước ngược sau ngọt. 19/10/2019 ~ 02/05/2020

[AsaKar] Mang Em Về Sủng

[AsaKar] Mang Em Về Sủng

Tác giả:

18065 1867

🍊❤️🍓

[AsaKar] Nii-Chan, Ngoan Ngoãn Cởi Ra!

[AsaKar] Nii-Chan, Ngoan Ngoãn Cởi Ra!

Tác giả:

117694 8753

Cp main: Asano x Karma Thể loại: ôn nhu thê nô công x cuồng em trai, manh thụ. Niên hạ, sủng, ngọt. 17/09/2018 _ 11/03/2019

[AsaKar] Điên Cuồng Chiếm Hữu

[AsaKar] Điên Cuồng Chiếm Hữu

Tác giả:

118280 8638

Cp Main: Asano x Karma. Thể Loại: ôn nhu thâm tình lưu manh công x tạc mao ngoài lạnh trong nóng thụ 1/5/2019_22/9/2019

[Asakar] Bảo Bối Của Đại Thiếu Gia

[Asakar] Bảo Bối Của Đại Thiếu Gia

Tác giả:

75890 4275

Cp main: Asano x Karma. Thể loại: ngọt, ngọt, ngọt, ngọt và ngọt... 15/6/2017 _ 13/05/2018