Kimochiaaa
Chà Đạp Sư Tôn

Chà Đạp Sư Tôn

Tác giả:

1145 15

- Thể loại: Niên hạ, song tính, cao H, thô tục, BDSM, ngược tâm ngược thân - Nhân vật: Cố Thừa Trạch x Cẩn Nhiên (Tra nam x Tiện thụ) -------- Tác giả: Vừa thèm h vừa thèm ngược :)))

Bồn Chứa Tinh

Bồn Chứa Tinh

Tác giả:

18711 254

- Thể loại: song tính, np, thô tục - Tác giả viết lên thỏa mãn cơn thèm thịt không nghiên cứ sâu - Nội dung: Hiệp sĩ chỉ là... bồn chứa tinh