Betrayal1988
[ĐM] Mối tình đầu đòi bao nuôi

[ĐM] Mối tình đầu đòi bao nuôi

Tác giả:

9543 1852

Hán Việt: Sơ Luyến Đối Tượng Cầu Bao Dưỡng Tác giả: Trường Yên Nhân vật chính: Lục Nam Châu X Diệp Nhiên Tag: Hài, gương vỡ lại lành, 1v1, HE

[ĐM] Quá ngon

[ĐM] Quá ngon

Tác giả:

1777 239

Hán Việt: Hạ Phạn Thái Tác giả: Giới Thái Hồ Hồ Nhân vật chính: Đào Minh Chước X Kinh Từ (Ngây thơ lạc quan họa sĩ công X Ôn hòa mỹ nhân tổng tài thụ) Tag: Niên hạ, khôi hài, ngọt sủng, tự công lược mình, 1v1, HE

[ĐM] Two

[ĐM] Two

Tác giả:

3445 681

Tác giả: W Tòng Tinh Nhân vật chính: Xà Cương (công) × Đằng Cận (thụ) Tag: Có H, 1v1, HE Độ dài: 31 chương

[ĐM] Tiên sinh nằm vùng

[ĐM] Tiên sinh nằm vùng

Tác giả:

21037 2184

Tác giả: Giải Phong Lưu Ảnh bìa: Cynthia Nhân vật chính: Thẩm Lan X Lâm Uyên Dương (Cảnh sát nằm vùng công x Hắc đạo thụ) Tag: Niên hạ, xã hội đen, ngọt sủng, 1v1, HE Giả bộ mình không phải gián điệp nằm vùng • Công x Giả bộ không biết cậu là gián điệp hắc đạo • Thụ

[ĐM] Tiểu phu lang xung hỉ

[ĐM] Tiểu phu lang xung hỉ

Tác giả:

1362 257

Tác giả: Trì Linh Nhân vật chính: Hạ Chẩm Thư x Bùi Trường Lâm (Mỹ nhân thụ mềm manh x Thợ mộc công ốm yếu) Tag: Chủng điền văn, trùng sinh, điềm văn, cưới trước yêu sau, sinh con, 1v1, HE

[ĐM] Sau khi trúng cổ

[ĐM] Sau khi trúng cổ

Tác giả:

7434 960

Tác giả: Trường Yên Nhân vật chính: Tiêu Lâm Thành x Mộc Khinh Ngôn Tag: Cổ trang, ngọt sủng, hài, trúc mã, yêu thầm, 1v1, HE

[ĐM] Tinh Viên

[ĐM] Tinh Viên

Tác giả:

4065 555

Tác giả: Trương Đại Cát Nhân vật chính: Siêu sao hết thời A x Diễn viên hài vô danh O Tag: ABO, ngọt sủng, 1v1, HE Độ dài: 43 chương ngắn

[3P] Nhật ký thuần dưỡng chó con

[3P] Nhật ký thuần dưỡng chó con

Tác giả:

46525 6460

Tác giả: W Tòng Tinh/Tống Nê Nhất Điều Ngư Tag: 3P, không có tam quan, HE

[ĐM] Vợ mình mình nuôi

[ĐM] Vợ mình mình nuôi

Tác giả:

1145 351

Tác giả: Quan Ni Ni Nhân vật chính: Khương Nghi X Lục Lê (Búp bê x Chó điên có tính chiếm hữu cực cao) Tag: Hào môn thế gia, trúc mã trúc mã, điềm văn, vườn trường, 1v1, HE

[Hoàn][ĐM] Ly dị xong bá tổng yêu thế thân

[Hoàn][ĐM] Ly dị xong bá tổng yêu thế thân

Tác giả:

57825 7643

Tác giả: Trương Đại Cát Nhân vật chính: Chẩm Lập Phong (Alpha) x Vệ Tiêu (Vệ Tiểu Thảo) (Beta) Tag: ABO, gương vỡ lại lành, 1v1