Iamjeonn
taekook | thời niên thiếu có em

taekook | thời niên thiếu có em

Tác giả:

240344 19234

kim taehyung không thích đồ ngọt, nhưng luôn có một chiếc kẹo bên cạnh mình. - chuu

taekook | em nhà

taekook | em nhà

Tác giả:

777484 48738

em nhà, em là nhà, em là người nhà. - chuu