Luna3110006
(Sakura Akatsuki) Sự thay đổi

(Sakura Akatsuki) Sự thay đổi

Tác giả:

32857 3240

truyện này chủ yếu viết về Sakura . Sẽ ra sao nếu cô ấy là công chúa của một gia tộc ẩn danh _gia tộc Haruno. mình viết truyện này cho đỡ chán thôi.

Trở lại với một quá khứ mới (tiếp)

Trở lại với một quá khứ mới (tiếp)

Tác giả:

27200 1788

Truyện này viết tiếp của phần trước ,trong danh sách đọc của mình có lưu tập trc , vào tìm nếu các bn ko muốn mất thời gian tìm.