Thvdi1230
TAEKOOK | PAIN

TAEKOOK | PAIN

Tác giả:

33 0

Chúng ta đã từng rất hạnh phúc khi thế giới không biết đến tình yêu này Đã từng, không phải vì hết yêu, mà là, không thể tiếp tục yêu... - Jungkook của anh! Yêu em, thật sự, rất yêu em.

liên quan Spice Up Your Love Life