8sku 8sku
[Trans/ Oneshot Tuấn Hạn] 34+35=?

[Trans/ Oneshot Tuấn Hạn] 34+35=?

Tác giả:

933 70

Cảnh báo 🔞. Chống chỉ định với trẻ em chưa đủ 18 tuổi. Trong quá trình dịch không tránh khỏi sai sót, rất sẵn lòng nhận ý kiến đóng góp từ phía bạn đọc. Author: @ChanlsBottom Translator: @Chenjinghan Beta: LV Cảnh báo lần cuối từ tác giả: Không có gì ngoài do, người có trái tim yếu đuối không nên đọc 👌🏻. https://www.wattpad.com/story/274044611?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details&wp_uname=Chenjinghan&wp_originator=H2cQ2L3Z50HJpR%2BOgpuoSzN3c%2FQbNzj0D8Sku7bG8cylNpB2Q0bbaFYVBg3Mgn5T3mDgTyCKnv8%2FYBnLjzpgyVbJkWdK0grWWvjOVwaBW1cF7%2FWyuMxH87a%2B%2FWMbV9Zx