Hateloverelationship
Tổng hợp Jason x Dick Couple P5

Tổng hợp Jason x Dick Couple P5

Tác giả:

926 8

Tổng hợp truyện về couple Jason.Todd x Dick.Gayson Cảnh báo: Đa phần là truyện nhẹ nhàng, ngọt ngào , có truyện 18+

Tay đầu gấu thuê trọ | Taejin

Tay đầu gấu thuê trọ | Taejin

Tác giả:

3131 344

Disclaimer: Hai nhân vật chính không thuộc về mình. Rating: T Pairing: Taehyung/Seokjin Category: Actorfic, Vietnam!AU, Humor, Comedy Author: Matt Rood (Matthew Rouge) Fandom: BTS Archieve: Update later