Tap nham team collect shop 2 miyeon
[Tạp_Nham_Team] Collect Shop

[Tạp_Nham_Team] Collect Shop

Tác giả:

1399 105

[Chời má, kiếm cả ngày sấp mặt ra mà không thấy cái ảnh nào phù hợp cho dự án sắp tới của mình.] - Này này, quên Tạp Nham à? [Cái gì, Tạp Nham mở Collect Shop á?] - Đương nhiên rồi, tập hợp toàn collector tài năng, tội gì không mở hả trời. Đến nơi đây nhé, bạn yêu cầu tìm ảnh nào, các collector có hết nhé muahaha! [À, phải rồi, tớ có người bạn là designer. Cậu ấy thiết kế rất tài năng, nhưng không biết tìm stock phù hợp, nên đang nản quá chừng. Tạp Nham xem thế nào, có tìm stock, show stock cho designer không?] - Có chứ có chứ! 1 tháng 1 lần, sẽ có vụ [showroom] dành cho khách quý, hay thậm chí là những bạn chưa đặt hàng bao giờ! Điều kiện nhận rất đơn giản, chỉ cần follow Tạp Nham Team, nếu được thì cả bạn show luôn, và inbox với Tạp Nham nhận link HQ! Trường hợp xem chùa, Tạp Nham sẽ có thể chế riêng *cười-thánh-thiện* [Trùi ui, dễ vậy á?] - Chứ sao? Rất thân thiện, bựa và nhây, đáng nhờ mà không nhờ được phải vả, đáng dựa mà không dựa được phải dẫm! [Thôi, tui vào đăng kí đây. Mà sao cái phần giới thiệu nhạt thế, boss?] - Vì boss thiếu muối. Vào lẹ vào lẹ!